Montessori Joy

Gradiniță Montessori, București

Lasă prima recenzie!

Activitatea instructiv-educativă din Grădiniță  se desfășoară având la bază  Curriculum-ul Alternativei Montessori aprobat prin Ordinul Ministrului nr 6142/1.11.2011 dar și finalitățile specifice pentru învățământul tradițional, așa încât fiecare copil să poată urma, la sfârșitul grădiniței orice formă de învățământ ( tradițional sau o alternativă educațională).

O sală de clasă Montessori este pregătită în așa fel încât copilul să se poată mișca natural, lucrând progresiv cu o varietate de materiale ce îi satisfac nevoile atât din punct de vedere emoțional, psihic, intelectual cât și social.

Scopul nostru este acela de a răspunde nevoilor copilului încurajând:

-cunoașterea de sine și dezvoltarea respectului de sine,

-dezvoltarea disciplinei interioare și a spiritului de ordine,

-dezvoltarea abilităților sociale,

-formarea competențelor școlare de bază,

-dezvoltarea unor abilități de autonomie,independență,eficacitate,responsabilitate și încredere în depășirea obstacolelor.

-dezvoltarea potențialului fiecărui copil.